Het eerste hulpmiddel dat je bezwaarproces een boost geeft, is een folder: “U hebt bezwaar gemaakt. Wat kunt u verwachten?”. Deze folder (digitaal of op papier) krijgt de bezwaarmaker bij voorkeur meteen bij de ontvangstbevestiging. Is dat technisch of organisatorisch niet mogelijk stuur de folder dan zodra de zaak in behandeling is genomen.

Daarom een folder

Het bezwaarproces is een lang en meestal onbekend proces voor de bezwaarmaker. Het kan voelen als een black box. Door de bezwaarmaker aan het begin van het proces uitleg te geven over het proces, neem je hem serieus en zorg je ervoor dat hij niet met een informatieachterstand zit. Uitleg geven over het proces draagt bovendien bij aan de ervaren procedurele rechtvaardigheid van de bezwaarmaker (voice, respect en explanation). Voelt een bezwaarmaker zich procedureel rechtvaardig behandeld? Dan kan hij zich makkelijker neerleggen bij een eventuele negatieve beslissing. Besteed je hier aan het begin van het proces dus geen aandacht aan, dan sta je meteen met 1-0 achter wat betreft de te ervaren procedurele rechtvaardigheid bij de bezwaarmaker.

Dit staat in de folder

Natuurlijk horen hierin de verschillende stappen van het proces. Waak ervoor dat je geen lappen tekst opneemt en vermijd jargon. Een stroomschema helpt om duidelijk te maken dat er varianten zijn in het proces (bijvoorbeeld informele/formele aanpak en horen door een externe commissie/ambtelijk). In de folder kan je ook aandachtpunten voor de bezwaarmakers opnemen. Bijvoorbeeld dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft of dat de bezwaarmaker om een tegemoetkoming in de kosten kan vragen.

Dit levert een folder op

Een goed geïnformeerde bezwaarmaker die weet waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten. Hij kan op procesniveau goed in overleg met de bezwaarbehandelaar om te bepalen wat voor zijn bezwaarschrift de beste aanpak is. Je reageert als bezwaarbehandelaar en organisatie niet meer reactief op vragen, maar informeert bezwaarmakers actief. Dit draagt bij aan de door bezwaarmaker ervaren procedurele rechtvaardigheid en kan ook tijd schelen voor de bezwaarbehandelaar.

Aan de slag

Genoeg redenen dus om snel aan de slag te gaan met een folder. Merk je dat niemand in je team tijd heeft om met de folder aan de slag te gaan? Ik help jullie graag. Met mijn bezwaarproces boost zorg ik ervoor dat binnen 1 maand de basis voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften weer op orde is, inclusief een folder in de huisstijl van jouw organisatie. Kijk op Bezwaarproces Boost.