Het vijfde hulpmiddel dat je bezwaarproces een boost geeft, is een leidraad voor bellen bij bezwaar en het voeren van informele overleggen. De mogelijkheid tot een informele aanpak bij de behandeling van bezwaarschriften is een must. Dit betekent voor de bezwaarbehandelaar persoonlijk contact met de bezwaarmaker en vakafdeling die het bestreden besluit heeft voorbereid. Dus, bellen of afspreken en niet meer standaard een brief sturen. Best een omschakeling voor veel bezwaarbehandelaars, want dit vraagt andere vaardigheden (zorg dat je een goede training krijgt) en is ook spannend.

Daarom een leidraad voor bellen bij bezwaar en informele overleggen

De leidraad neemt de spanning voor een groot deel weg bij de bezwaarbehandelaar. Er staat precies in wat de bezwaarbehandelaar kan doen. Met voorbeeld zinnen. Niet meer steeds opnieuw bedenken wat je allemaal moet gaan zeggen. De leidraad helpt met de structuur van het gesprek. Je vergeet niets meer te vermelden aan het begin en het eind van het gesprek, waardoor je onduidelijkheid bij de bezwaarmaker voorkomt. Verder helpen de leidraden bij de voorbereiding van de gesprekken. En een goede voorbereiding is het halve werk.

Dit staat in de leidraad

De structuur van het gesprek. Voor bellen bij bezwaar kan je de volgende structuur hanteren: 1) introductie, 2) verdere introductie, 3) vragen naar belangen, 4) vragen naar beste aanpak bezwaar en 5) afronding. Voor informele overleggen: 1) voorstellen, 2) doel gesprek, 3) gang van zaken, 4) start gesprek en 5) afronding. Per onderdeel geef je precies aan wat je wilt zeggen en vragen.

Dit levert de leidraad op

Rust en meer vertrouwen bij de bezwaarbehandelaar. Gaan alle bezwaarbehandelaars de leidraad gebruiken dan is er meer uniformiteit in werken. En dat voorkomt weer willekeur bij het toepassen van de informele aanpak. Hopelijk neemt de leidraad mogelijke drempels voor de bezwaarbehandelaar weg, met als gevolg dat alle bezwaarbehandelaars de informele aanpak structureel toepassen. Het toepassen van de informele aanpak kan bijdragen aan de te ervaren procedurele rechtvaardigheid van bezwaarmaker.

Aan de slag?

Genoeg redenen dus om snel een leidraad voor bellen bij bezwaar en informele overleggen te maken.

Merk je dat niemand in je team tijd heeft om de leidraden te maken? Ik help jullie graag. Met mijn bezwaarproces boost zorg ik ervoor dat binnen 1 maand de basis voor het optimaal behandelen van bezwaarschriften weer op orde is, inclusief een leidraad voor bellen bij bezwaar en informele overleggen. Kijk op bezwaarproces boost.