Selecteer een pagina

privacy

Privacyverklaring Marx Bezwaarbehandeling

Marx Bezwaarbehandeling verwerkt persoonsgegevens. Marx Bezwaarbehandeling doet er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van je gegevens te voorkomen. Sanne Marx is de Functionaris Gegevensbescherming van Marx Bezwaarbehandeling.

Welke gegevens verwerkt Marx Bezwaarbehandeling?
Marx Bezwaarbehandeling verwerkt je persoonsgegevens (naam en (e-mail)adres) doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Waarom gebruikt Marx Bezwaarbehandeling uw gegevens?
Marx Bezwaarbehandeling verwerkt je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Marx Bezwaarbehandeling. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het leveren van juridische diensten in de brede zin van het woord aan de overheid. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor offertes, facturatie en incasso en om de diensten van Marx Bezwaarbehandeling te verbeteren of om je als je je daarvoor hebt aangemeld de nieuwsbrief te versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marx Bezwaarbehandeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Marx Bezwaarbehandeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen persoonsgegevens
Marx Bezwaarbehandeling verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Marx Bezwaarbehandeling maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat Marx Bezwaarbehandeling de volgende stappen heeft genomen:
-met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
-het anonimiseren van je IP-adres;
-het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
-geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

Mailchimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Marx Bezwaarbehandeling gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door Marx Bezwaarbehandeling is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

Bescherming persoonsgegevens
Marx Bezwaarbehandeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruikt, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Marx Bezwaarbehandeling maakt gebruikt van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Sanne Marx via het onderstaande e-mailadres.

Rechten van betrokkenen
Indien je denkt of weet dat Marx Bezwaarbehandeling je persoonsgegevens verwerkt, dan kun je (per e-mail via het onderstaande adres) om inzage vragen. Je krijgt dat zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens per e-mail. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als je denkt dat Marx Bezwaarbehandeling onterecht je gegevens verwerkt, dan kun je vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om, indien je niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, je toestemming aan Marx Bezwaarbehandeling in te trekken.

Wijzigen privacyverklaring
Marx Bezwaarbehandeling behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Marx Bezwaarbehandeling adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Marx Bezwaarbehandeling wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Marx Bezwaarbehandeling
Sanne Marx
info@marxbezwaarbehandeling.nl
06 14 96 75 13