Hoi, ik ben Sanne

 

Na verschillende juridische functies bij de rechtbank en de advocatuur kwam ik in 2010 als bezwaar- en beroepjurist bij de Rijksoverheid voor het eerst in contact met de informele aanpak, toen nog de Andere Aanpak. Bij één van de pioniers van het programma Prettig Contact met de Overheid (PCMO). De aanpak sprak me meteen erg aan en voelde heel logisch. Eerst bellen met bezwaarmaker om te horen wat er precies aan de hand is en niet een standaard formeel traject doorlopen. Maatwerk werd vervolgens een rode draad in mijn werk.

Bijna drie jaar later ging ik aan de slag bij een nog jonge regionale gemeentelijke samenwerking. Hier mocht ik mijn tijd besteden aan het doorontwikkelen van de bezwaarbehandeling. PCMO werd het uitgangspunt van de bezwaarbehandeling voor de aangesloten gemeenten. Door eerst de informele aanpak te onderzoeken en bij een eventuele formele behandeling een keuze te hebben tussen ambtelijk en commissie horen maakten we maatwerk in ieder dossier mogelijk. De uitgangspunten van PCMO zijn ook overgenomen door de nieuw opgerichte regionale bezwaarcommissie. De commissie heeft hier in 2016 zelfs een prijs mee gewonnen. Na implementatie van de informele aanpak heb ik in menig bezwaarschrift de informele aanpak toegepast door te bellen bij bezwaar en waar gewenst een informeel gesprek tussen bezwaarmaker en vakambtenaar te begeleiden.

In 2017 ben ik voor mezelf begonnen om bij meer organisaties het bezwaarproces te optimaliseren en zo te organiseren dat maatwerk in ieder bezwaardossier mogelijk is. Ik heb de afgelopen jaren bij verschillende gemeenten de informele aanpak geïmplementeerd of geholpen deze naar een hoger plan te brengen. Ook heb ik geholpen om de basis op orde te brengen en het bezwaarproces te optimaliseren. Waar mogelijk ben ik zelf blijven bellen in bezwaarzaken omdat het zo leuk is. Ik heb gezien wat de valkuilen zijn en wat maakt dat het niet altijd lukt om de informele aanpak succesvol te implementeren. Ik heb ook gezien waarom het niet lukt om de basis op orde te brengen of te houden.

En nu is het moment daar om nog veel meer organisaties te helpen met het implementeren van de informele aanpak en het boosten van hun bezwaarproces. Niet meer door zelf de informele aanpak te implementeren maar door organisaties bij de hand te nemen en alle stappen met hen door te lopen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de informele aanpak. Zo blijft alle kennis in de organisatie. Bij de bezwaarproces boost spring ik juist even in om de basis op orde te brengen waar de organisatie daar zelf geen tijd voor heeft.

Neem gerust contact op om te kijken of en hoe ik jullie kan helpen: info@marxbezwaarbehandeling.nl | 06 1496 7513.